2017

1. Troska Chrystusa o grzeszny Kościół w Komentarzu do Księgi Sofoniasza św. Hieronima, Collectanea Theologica 87/4 (2017) 173-191. (ukazało się w 2018)

2. Pieśń nad Pieśniami, w: Nowy Słownik Teologii Biblijnej, red. H. Witczyk, Towarzystwo Naukowe KUL, Wydawnictwo Jedność: Lublin-Kielce 2017, 689-691.

3. Symbol, w: Nowy Słownik Teologii Biblijnej, red. H. Witczyk, Towarzystwo Naukowe KUL, Wydawnictwo Jedność: Lublin-Kielce 2017, 841-843.

4. Wulgata, w: Nowy Słownik Teologii Biblijnej, red. H. Witczyk, Towarzystwo Naukowe KUL, Wydawnictwo Jedność: Lublin-Kielce 2017, 966-969.

5. Markowy epizod o uciekającym młodzieńcu (MK 14,51-52) w symbolice starożytnej i średniowiecznej, Studia nad Ewangelią według św. Marka, red. J. Kręcidło, W. Linke, Lingua Sacra 8, Warszawa 2017, 363-370.

6. [rec.] Tomasz Twardziłowski, Ekologiczna hermeneutyka Biblii. Cele, rezultaty, zastosowania, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2016, ss.225, w: Collectanea Theologica 87/2 (2017) 248-250.

7. [rec.] Małgorzata Piotrkowska-Dankowska, Winnice Engaddi. Biblijna droga do spotkania z Oblubieńcem, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2016, ss.239, w: Warszawskie Studia Teologiczne, 30/3-4 (2017) 212-221.

8. [rec.] Magdalena Jóźwiak, „Komentarz do historii Hioba” Filipa Prezbitera, Bibliotheca Biblica, TUM: Wrocław 2015, ss.263, w: Verbum Vitae 31 (2017) 351-355.

9.[rec.] Fleur S. Houston, You Shall Love the Stranger as Yourself. The Bible, Refugees and Asylum, (Będziesz miłował przybysza jak siebie samego. Biblia, uchodźcy i azyl), Biblical Challanges in the Contemporary World, Routledge: London – New York 2015, 205 s. Studia Theologica Varsaviensia 55/1 (2017) 242-246.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>