2018

1. Motyw drabiny Jakubowej (Rdz 28,10-22) w starożytnej symbolice zachodniego chrześcijaństwa, Collectanea Theologica 88/4 (2018) 191-201.

2. Kościół wobec wyzwań naszych czasów – Rewolucja czułości, w: Wir teilen diesen Traum, Theologinnen und Theologen aus aller Welt argumentieren “Pro Pope Francis”, red. P. Zulehner, T. Halik, Patmos Verlag 2018, s. 77-84.

3. Church facing the challenges of our times – Revolution of tenderness, w: Wir teilen diesen Traum, Theologinnen und Theologen aus aller Welt argumentieren “Pro Pope Francis”, red. P. Zulehner, T. Halik, Patmos Verlag 2018, s. 70-76.

4. [rec.] Ks. Andrzej Marek Persidok, Cristologia y antropologia en Henri de Lubac. Mediación y Cristo mediador, Pamplona 2018, w: Warszawskie Studia Teologiczne 31/1 (2018) 189-191.

5. Mateuszowa Ewangelia cudów (Mt 8-9) – przekład alternatywny, Warszawskie Studia Teologiczne 31/1 (2018) 60-76.

6. Być uczniem Jezusa – alternatywna parafraza Mt 10-12, Warszawskie Studia Teologiczne 31/4 (2018) 106-130.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>