e-learning zaliczenie

Jeśli nie zostało ustalone inaczej, to standardowe zaliczenie przedmiotu w ramach e-learningu odbywa się następująco:
1. Należy uważnie zapoznać się z materiałami zamieszczonymi w związku z danym przedmiotem.
2. Proszę sporządzić 2-3 stronnicowe opracowanie, w którym zostałyby uwzględnione następujące zagadnienia:
a/ Jakie treści wykładu wydają się niezrozumiałe, nieaktualne, zasługujące na polemikę i dlaczego?
b/ Jakie treści wydają się inspirujące, pogłębiające znajomość Biblii i dające do myślenia, i dlaczego?
c/ Co nowego, odkrywczego, rewolucyjnego dodałaby/dodałby Pani/Pan na bazie treści przekazanych w materiałach?

3. Proszę przesłać opracowanie w formie elektronicznej na mój adres mailowy lub przynieść osobiście wraz z indeksem lub kartą ocen (wówczas od razu przejdziemy do p.5).
4. Proszę umówić się ze mną telefonicznie na krótką rozmowę w oparciu o sporządzone przez Panią/Pana opracowanie oraz wpis do indeksu lub karty ocen.
5. Proszę przyjść punktualnie z indeksem lub kartą ocen. Zwykle rozmowa i wpis mają miejsce w rozmównicy przy wejściu D lub w okolicach Sekretariatu. Po przyjściu na Dewajtis 3 proszę zadzwonić komórką, zwiastując swoją obecność.
6. Po otrzymaniu pozytywnej oceny zachęcam do udania się do przepięknego kościoła pokamedulskiego, aby podziękować Panu Bogu za dar Pisma Świętego i za wszystko inne, co przyjdzie do głowy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>