2016

1. Chrześcijańska lektura Starego Testamentu w kluczu symboliki literackiej, Rocznik Teologiczny 57/4 (2015) 447-457.

2. Nawrócenie w pismach Ojców Kościoła, Przegląd Biblijny 7 (2015) 111-132.

3. [rec.] T. Twardziłowski, Ekologiczna Hermeneutyka Biblii, wyd. UKSW, Warszawa 2015, 225. Recenzja opublikowana w zakończeniu książki.

4. Kontekst i serce Ewangelii. Hermeneutyka biblijna „Evangelii Gaudium” papieża Franciszka, w: Scrutamini Scripturas, Księga Jubileuszowa dla Księdza Biskupa Andrzeja W. Suskiego w 75. rocznicę urodzin, red. W. Chrostowski, D. Kotecki, Stowarzyszenie Biblistów Polskich: Warszawa 2016, 34-47.

5. Oblubienica ubogiego Chrystusa. Komentarz do Pnp 1,5-2,7 w duchu charyzmatu Matki Teresy z Kalkuty, w:”Niewiastę dzielną kto znajdzie?” (Prz 31,10). Rola kobiet w biblijnej historii zbawienia (red. A. Kubiś – K. Napora) (Analecta Biblica Lublinensia 14; Lublin: Wydawnictwo KUL 2016). ISBN 978-83-8061-291-4.

6. Czy Oblubienica rzeczywiście “znalazła pokój”? Dylematy translacyjne Pnp 8,10b, Verbum Vitae 30 (2016) 43-51.

7. Księga Lamentacji, przekład z jęz. hebr. K. Bardski, w: Pismo Święte Starego Testamentu. Księgi Prorockie. Przekład ekumeniczny z języka hebrajskiego, Towarzystwo Biblijne w Polsce: Warszawa 2016.

8. Przypowieści o Bożym miłosierdziu (Łk 15) – przekład alternatywny i perspektywy interpretacji symbolicznej, Warszawskie Studia Teologiczne 19/1 (2016) 118-132.

9. Chrystologiczna interpretacja Księgi Ozeasza w starożytności i średniowieczu, Collectanea Theologica 86/4 (2016) 193-204.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>