2005

2005
01-Święty wicher, Dzień Pański 24 (15 maja 2005) s.1.
02-Czy masz serce niemowlęcia? Dzień Pański 34 (3 lipca 2005) s.1.
03-Jezus potrzebuje namiotu, Dzień Pański 9 (20 lutego 2005) s.1.
04-Biblia sakramentem miłości Boga i Kościoła, Verbum Vitae 7 (2005) 201-214.
05-Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Opracował Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa 2005 (K. Bardski: rewizja przekładu)
06-Język Grecki Nowego Testamentu. Podręcznik, Vocatio, Warszawa 2005, wyd. 3.
07-Droga do miłości, Pastores 28/3 (2005) 9-15.
08-Wczesnochrześcijańskie alegorie Eucharystii w oparciu o teksty starotestamentowe, Warszawskie Studia Teologiczne 18 (2005) 19-23.
09-W Kościele – poza Kościołem. Alegoryczna eklezjologia biblijna tradycji chrześcijańskiej, Warszawskie Studia Teologiczne 18 (2005) 157-164.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>