2013

2013
1. Tajemnica wiary w symboliczno-alegorycznej interpretacji obrazów biblijnych, Scripturae Lumen 5 (2013) 275-284.
2. Na początku Bóg…, W Drodze 10/482 (2013) 61-71.
3. Biblia jest ważna, ale Jezus Ważniejszy, Magdalenka, 20 październik 2013, nr. 54, s.12.
4. Biblistyka w dobie ponowoczesności, Warszawskie Studia Teologiczne 24/1 (2013) 55-61.
5. Holy Scripture through the Eyes of the Church Fathers, Folia Orientalia 50 (2013) 335-340.
6. Problemy translatoryczne związane z rytmiką biblijnych tekstów poetyckich, w: Potencjał wiersza, red. W. Sadowski, Wydawnictwo Instytutu Badań literackich PAN: Warszawa 2013, 161-173.
7. [rec.] Andrzej Jarosław Baran, Ewangelia. Powrót do źródła, Wyd. Archit, Warszawa 2013, ss.320, w: Collectanea Theologica 83/3 (2013) 203-207.
8. [rec.] Zdzisław Pawłowski, Narracja i egzystencja. Genesis w hermeneutyce opowieści, Scripta Theologica Thoruniensia 29, Toruń 2013, ss. 271, w: Collectanea Theologica 83/4 (2013) 225-227.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>