2008

01-[wywiad] Biblia jak partytura, Niedziela 9/51 (02.03.2008) s. II.

02-„Sod” jako tajemnica Bożej Opatrzności, w: Przybliżyło się Królestwo Boże, Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Romana Bartnickiego w 65. rocznicę urodzin, red. W. Chrostowski, Warszawa 2008, 74-83.

03-Ewangeliczne powołania, Pastores 41/4 (2008) 66-72.

04-Tłumaczenie ksiąg: Księga Wyjścia (z hebrajskiego), Księga Mądrości (z greckiego) oraz rewizja przekładu, w: Pismo święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Edycja św. Pawła: Częstochowa 2008.

05-Tłumaczenie ksiąg: Księga Koheleta, Pieśń nad Pieśniami, w: Pismo Święte Starego Testamentu. Księgi Dydaktyczne. Przekład Ekumeniczny, Towarzystwo Biblijne w Polsce: Warszawa 2008.

06-Uczeń Chrystusa – głosiciel Ewangelii. Obrazy biblijne w starożytnych i średniowiecznych interpretacjach. Warszawskie Studia Teologiczne 21 (2008) 53-58.

07-Duchowa interpretacja Pieśni nad Pieśniami w tradycji żydowskiej i chrześcijańskiej, Collectanea Theologica 78/4 (2008) 105-112.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>