2003

2003
01-[wstęp, przekład i komentarz] Pieśń nad Pieśniami, Warszawa: Towarzystwo Biblijne w Polsce 2003.
02-Teksty z tradycji hebrajskich dotyczących Jezusa, w: Apokryfy Nowego Testamentu. Ewangelie Apokryficzne, red. M. Starowieyski, Kraków: WAM 2003, t.1, 163-169.
03-Hieronim, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, pr. zb., Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2003, t.4, s.435-437.
04-Naśladowanie Jezusa w miłości do Kościoła, Pastores 21,4 (2003) 7-16.
05-Chleb życia, Dzień Pański 37 (27 lipca 2003) s.1.
06-Patrystyczna egzegeza alegoryczna – użycie czy nadużycie tekstu biblijnego? Vox Patrum 23, 44-45 (2003) 49-64.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>