2019

1. Biblijne symbole przemocy w starożytnej i średniowiecznej interpretacji chrześcijańskiej, w: Omnium artifex docuit me sapientia, księga pamiątkowa dla Księdza Doktora Stanisława Jankowskiego w 75. rocznicę urodzin, red. D. Sztuk, Oficyna wydawnicza „Vocatio”: Warszawa 2019, s.19-30.

2. Tradycyjna interpretacja alegoryczna Biblii z perspektywy współczesnej noematyki, w: „Dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół” (Kol 1,24). Księga Pamiątkowa Księdza profesora Antoniego Paciorka z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa, red. G. M. Baran, Święty Paweł: Częstochowa 2019, s.90-101.

3. Biblical Symbols of Violence in Ancient and Medieval Christian Interpretation, w: Bible Caught in Violence, red. C. Korzec, European Studies in Theology, Philosophy and History of Religions, ed. B. Adamczewski, Peter Lang: Bern 2019, s. 143- 154.

4. Polski Przekład Ekumeniczny Biblii, Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich 16, Warszawa 2019, s. 417-426.

5. „Pieśń Duchowa” św. Jana od Krzyża – przekład, aluzje biblijne i symbolika, w: Warszawskie Studia Teologiczne 32/1 (2019) 60-79.

6. Medieval Glossary of Biblical Symbols – Pseudo-Garnier’s of Langres “Allegoriae in Universam Sacram Scripturam”, Wrocławski Przegląd Teologiczny 27/2 (2019) 33-42.

7. Św. Hieronim jako tłumacz Biblii, czyli krzew nad głową Jonasza (Jon 4,6), Teologia Patrystyczna 16 (2019) 51-63.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>