05-Lang, Słowo wstępne

W ostatnich latach pojawiło się wiele nowych tłumaczeń Biblii na język Polski. Międzywyznaniowy zespół biblistów opracował tłumaczenie ekumeniczne, Edycja św. Pawła przygotowała nowy przekład we współczesnym języku polskim, biskup Kazimierz Romaniuk wydał Biblię Warszawsko-Praską, nie wspominając o licznych przekładach fragmentów tekstu biblijnego. Warto więc w tym kontekście wspomnieć postać pioniera nowożytnej translatoryki biblijnej, jakim był ks. Eugeniusz Dąbrowski.
Była to postać barwna, często budząca kontrowersje. Nie wszyscy się z nim zgadzali i on niewielu biblistom przyznawał rację. Niektóre z jego założeń dotyczących tłumaczenia Biblii nie były powszechnie podzielane, niemniej jednak dzięki swojej erudycji i talentowi pozostawił liczne przekłady tekstu Nowego Testamentu oraz fragmenty Starego, które stanowią ważną część spuścizny polskiej translatoryki biblijnej.
Ks. Eugeniusz Dąbrowski nie tylko znał się na Piśmie Świętym, ale również je kochał. Ta miłość przekładała się na praktyczny wymiar posługi duszpasterskiej. Jako proboszcz parafii na warszawskim Kamionku opierał swoją działalność pastoralną na Słowie Bożym, przy pomocy którego prowadził wiernych do Chrystusa.
Książka Andrzeja Langa odsłania przed nami tę piekną postać kapłana, biblisty i tłumacza, wprowadzając nas również w tajniki pracy nad tłumaczeniem Tekstu Świętego.

ks. dr hab. Krzysztof Bardski
prof. Uniwersytetu Kard. S. Wyszyńskiego.
tłumacz Biblii Ekumenicznej i Biblii Edycji św. Pawła

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>