2010

2010
01-W kręgu symboli biblijnych, Wyd. Petrus: Kraków 2010, 136 s.

02-Erotyk czy pieść duchowa?, Biblia krok po kroku 7 (luty 2010) s.17-19.

03-Proroctwo w Biblii, Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym 1/106 (2010) s.5-13.

04-Proroctwo w tradycji Kościoła, Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym 1/106 (2010) s.14-19.

05-[Słowo wstępne] w: A. Lang, Pismo święte w przekładach Eugeniusza Dąbrowskiego (1901-1970), Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT: Warszawa 2010, s.5.

06-Podróże św. Pawła (gra planszowa), Vocatio: Warszawa 2010.

07-Pieśń nad Pieśniami, w: Pisma. Przekład interlinearny z kodami gramatycznymi, transliteracją i indeksem słów hebrajskich i aramejskich, opracowanie i wstęp A. Kuśmirek, Vocatio: Warszawa 2010, s.454-469.

08-Biblia łacińska i jej wpływ na literaturę, w: Biblia w kontekście kultur, Studia Nauk Teologicznych PAN, t.4, Wydawnictwo KUL: Lublin 2009, 37-53.

09-Kapłaństwo ministerialne w biblijnej symbolice teriomorficznej starożytności i średniowiecza, Verbum Vitae 17 (2010) 303-314.

10-Starotestamentalna typologia zmartwychwstania, w: Zmartwychwstał prawdziwie, Scripturae Lumen 2 (2010) 275-282.

11-[Redakcja naukowa wydania polskiego] Słownik teologii św. Pawła, red. G.F. Hawthorne, R.P. Martin, D.G. Reid, Vocatio: Warszawa 2010, 1020 s.

12-Oblubieniec, w: Encyklopedia Katolicka, Towarzystwo Naukowe KUL: Lublin 2010, t.14, 193-194.

13-Oblubienica, w: Encyklopedia Katolicka, Towarzystwo Naukowe KUL: Lublin 2010, t.14, 194-195.

14-Pacjan, w: Encyklopedia Katolicka, Towarzystwo Naukowe KUL: Lublin 2010, t.14, 1091.

15-„Hifil divinum” – gramatyczna sugestia dla teologicznej refleksji nad Bożą Opatrznością, Studia Theologica Varsaviensia 48/2 (2010) 31-44.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>