2007

01-Słowo oczyma Gołębicy. Metodologia symboliczno-alegorycznej interpretacji Biblii oraz jej teologiczne i duszpasterskie zastosowanie. Rozprawy Naukowe 3, WAW: Warszawa 2007. 298 s.
02-Rany Zmartwychwstałego, Pastores 35/2 (2007), 22-28.
03-Paradygmat liturgiczny uczniów idących do Emaus (Łk 24,13-35), Warszawskie Studia Pastoralne 5 (2007) 135-144.
04-Muza Łacińska. Antologia poezji wczesnochrześcijańskiej i średniowiecznej, opr. M. Starowieyski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich: Wrocław-Warszawa-Kraków 2007, seria 2, nr. 255 (K Bardski, przekłady ss. 160-161,199-202,211-213,303-308,375-380,547-548.
05-„Clavis” Pseudo-Melitona z Sardes. Wczesnośredniowieczny słownik ponaddosłownej symboliki biblijnej, Warszawskie Studia Teologiczne 20/1 (2007) 95-101.
06-Song of Songs: from the Fathers of the Church to Mother Theresa of Calcutta, Warszawskie Studia Teologiczne. Miscellanea Partistica M. Starowieyski oblata, 20/2 (2007) 17-22.
07-Tramping, czyli gdzie cię nogi poniosą, Pastores 36/3 (2007) 167-170.
08-A. Vanhoye, Kapłaństwo Nowego Przymierza, Bernardinun: Pelplin 2007 [korekta merytoryczna].
09-Wybrane motywy literackie księgi Ezechiela w biblijnej symbolice wczesnego chrześcijaństwa, Collectanea Theologica 4 (2007) 157-163.
10-Kapłaństwo ministerialne w biblijnej symbolice tradycji chrześcijańskiej, Verbum Vitae 12 (2007) 147-160.
11-Męczeństwo św. Pawła, tłumaczenie Martyrium Pauli, w: M. Starowieyski (red.), Apokryfy Nowego Testamentu, Apostołowie, Kraków 2007, cz. 1, 456-460.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>