2012

1. Duchowa wędrówka mędrca: od pragnienia mądrości do uwielbienia Boga. Tekst i struktura literacka Syr 14,20-15,10, w: Studia z Biblistyki, red. R. Bartnicki, Wydawnictwo UKSW: Warszawa 2012, t. 8, 9-24.

2. Krąg biblijnych skojarzeń reminiscencyjnych J 8,31 w patrystycznej literaturze łacińskiej, Scripturae Lumen 4 (2012) 87-96.

3.Impresje z krainy Jezusa, Pastores 57/4 (2012) 133-141.

4. Hermeneutyka tekstów wchodzących w zakres tzw. objawień prywatnych i jej pastoralne implikacje, w: Będziecie moimi świadkami, księga pamiątkowa dla ks. Józefa Kozyry, Profesora Uniwersytetu Śląskiego w 65. rocznicę urodzin, red. M. Basiuk, A. Malina, Stowarzyszenie Biblistów Polskich: Warszawa 2012, 35-40.

5. Od obrazu biblijnego do kontemplacji tajemnic wiary, Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich 9 (2012) 493-500.

6. [rec.] K. Pilarczyk, A. Mrozek, Jezus i chrześcijanie w źródłach rabinicznych. Perspektywa historyczna, społeczna, religijna i dialogowa, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica, Kraków 2012, w: Collectanea Theologica 82/2 (2012) 202-206.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>