2015

2015
1. Relacja ojcowskiej miłości, W Drodze 1/497 (2015) 45-55.
2. Chrystologiczna interpretacja Księgi Jozuego u Orygenesa, Collectanea Theologica 84 (2014) nr 4, s. 197-202.
3. Granice “licentia translatoris” na przykładzie Nowego Przekłądu Dynamicznego Księgi Psalmów, w: Patronka Filologii. Rola Biblii w rozwoju edytorstwa, badań językoznawczych i translatorskich, red. D. Muszytowska, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2015, s.253-262.
4. Bóg jako sprawiedliwy sędzia w symbolicznej ikonosferze biblijnej starożytności chrześcijańskiej i średniowiecza, Verbum Vitae 26 (lipiec-grudzień 2014) s. 143-157.
5. Propozycja alternatywnego przekładu Kazania na Górze, Warszawskie Studia Teologiczne 28/1 (2015) 237-251.
6. Osiem błogosławieństw (Mt 5,3-10) – reminiscencyjne skojarzenia biblijne w starożytności i średniowieczu, w: Studia nad Ewangelią według św. Mateusza. Nowy Testament: geneza – interpretacja – aktualizacja, red. naukowa J. Kręcidło, W. Linke, Warszawa-Ząbki 2015, s.227-243.
7. Biblijny kontekst hymnu „Magnificat”, Colloquia Litteraria 18/1 (2015) 19-28.
8. [rec.] Miszna. Zeraim (Nasiona), pod red. naukową R. Marcinkowskiego, Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013. Miszna. Moed (Święto), pod red. naukową R. Marcinkowskiego, Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014. Studia Theologica Varsaviensia 53/2 (2015) 201-203.
9. Ewangelia Warszawska, cz.4, Wzrastanie 309 (2015) 8-9.
10. Ewangelia Warszawska, cz.5, Wzrastanie 310 (2015) 8-9.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>