2006

01-Bieg po wiarę, Dzień Pański 19 (16 kwietnia 2006) s.1.
02-Ukryty Kościół, Dzień Pański 47 (1 października 2006) s.1.
03-Pronoia: Filologiczny przyczynek do biblijnej teologii Opatrzności Bożej, w: “Bóg jest miłością” (1J 4,16). Studia dla Księdza Profesora Józefa Kudasiewicza w 80. rocznicę urodzin, red. W. Chrostowski, Rozprawy I Studia Biblijne 25, Vocatio, Warszawa 2006, s. 45-55.
04-Pequddah i episkope: w poszukiwaniu biblijnej terminologii dla Bożej Opatrzności, Warszawskie Studia Teologiczne 19 (2006) 65-82.
05-Zdumienie i zachwyt, Pastores 32/3 (2006) 19-28.
06-Chrystus – król i sługa, Pastores 31/2 (2006) 9-15.
07-[rec.] J. H. Walton, V. H. Matthews, M. W. Chavalas, Komentarz historyczno-kulturowy do Biblii Hebrajskiej, Vocatio 2005, w: Warszawskie Studia Teologiczne 19 (2006) 389-390.
08-[rec.] R. J. Coggins, J. L. Houlden, Słownik hermeneutyki biblijnej, Vocatio 2005, w: Warszawskie Studia Teologiczne 19 (2006) 390-391.
09-[rec.] J. Lemański, Od manny na pustyni do manny ukrytej. Rozwój tradycji o mannie w Starym i Nowym Testamencie, Szczecin 2006, w: Warszawskie Studia Teologiczne 19 (2006) 391-393.
10-Neo-Wulgata a tłumaczenie św. Hieronima, w: Ioannes Paulus II – in memoriam. Księga pamiątkowa Stowarzyszenia Biblistów Polskich ku czci Ojca Świetego Jana Pawła II, red. W. Chrostowski, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2006, s. 15-26.
11-Izreal i nawrócenie narodów pogańskich w symbolach biblijnych starożytnego chrześcijaństwa, Verbum Vitae 10 (2006) 157-172.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>