2009

01-Opatrzność Boża w Biblii, w: Miniatury Ewangeliczne. Księga pamiątkowa na stulecie urodzin siostry Joanny Lossow (1908-2005), Adam: Warszawa 2009, 140-149.

02-Biblia, Tora, Koran razem, Gazeta Wyborcza, 8.04.2009, s.21.

03-Dotrzeć do zamysłu Bożego, Pastores 44/3 (2009) 92-100 (wywiad).

04-W biblijnej szkole miłości, w: Bądźmy świadkami miłości, pod red. S. Stułkowskiego, Wyd. św. Wojciecha: Poznań 2009, 164-175.

05-Symbol – ikona tajemnicy, Verbum Vitae 16 (2009) 201-210.

06-Poemat o czasie właściwym (Koh 3,1-8) w starożytnej interpretacji judaistycznej i chrzescijańskiej, w: Jak śmierć potężna jest miłość (Pnp 8,6), księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Juliana Warzechy SAC (1944-2009), red. W. Chrostowski, Apostolicum: Ząbki 2009, 25-32.

07-Metodologia ćwiczeń na tekście biblijnym, Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich 6 (2009) 369-376.

08-Stworzenie kobiety (Rdz 2,18-25) jako wczesnochrześcijańska alegoria narodzin Kościoła, w: Ewangelia o Królestwie, Scripturae Lumen 1 (2009) 283-290.

09-Prawda o Bożym Narodzeniu. Z ks. prof. Krzysztofem Bardskim, biblistą, wykładowcą UKSW, rozmawia Irena Świerdzewska, Idziemy, 27 grudnia 2009, s.18-19.

10-Księga Tobiasza w interpretacji chrześcijańskiej, Collectanea Theologica 79/4 (2009) 47-58.

11-Niewiasta Apokaliptyczna, w: Encyklopedia Katolicka, t.13, Towarzystwo Naukowe KUL: Lublin 2009, 1241-1243.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>