Publikacje

W tej zakładce wrzuciłem opublikowane teksty, których wersję elektroniczną udało mi się odnaleźć w trzewiach kompa. Pod zakładką z numerem roku znajdziemy dane dotyczące miejsca i czasu publikacji.
Uwaga!
1. Wrzucone przeze mnie teksty nie zawierają korekt wydawniczych i mogą się trochę różnić względem wersji drukowanej.
2. Wersja elektroniczna nie posiada paginacji a w przypadku książek jest inna numeracja przypisów. Wszystkie przypisy są pod koniec artykułu.
3. Litery hebrajskie oraz greckie zostały wskutek konwersji na WordPress zniekształcone (np. ?$#@!!!). Poprawnie wyglądają w wersji drukowanej. Również kursywa, podkreślenie i pogrubienie znikły w konwersji.

ŻYCZĘ MIŁEJ LEKTURY
Można kopiować, umieszczać na innych stronach i drukować na użytek prywatny, z zachowaniem imienia i nazwiska autora (jak coś głupiego napisałem, to niech będę za to odpowiedzialny)

Wykaz dorobku naukowego

1983
[tłum.] D. Fernández, Aktualność i wartości mariologii Ojców Kościoła, Częstochowskie Studia Teologiczne 11 (1983) 73-91.

1984
Ojcowie o pokucie (V. Św. Jan Chryzostom. VI. Cyryllonas. VII. Modlitwy liturgiczne wschodu), Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie 5-6 (1984) 177-184.

1986
Stan badań nad św. Pacjanem, Collectanea Theologica 56 (1986) 147-149.
[tłum. i opr.] F. Brändle, Historia Józefa i jej wpływ na teologię świętojózefową według Ewangelii Mateusza, Ateneum Kapłańskie 465-466 (1986) 227-238.
[tłum. i opr.] J. A. Carrasco, Świętojózefowa teologia duchowości, Ateneum Kapłańskie 465-466 (1986) 239-249.
[tłum. i opr.] J. C. Carrillo Ojeda, Św. Józef w Nowej Hiszpanii XVII w., Ateneum Kapłańskie 465-466 (1986) 304-309.
[tłum. i opr.] J. A. Moran Clavel, Bractwo wyrazem kultu, Ateneum Kapłańskie 465-466 (1986) 316-321.

1989
“Exomologesis” en S. Paciano de Barcelona, Scripta Theologica 21,1 (1989) 117-124.

1990
[rec.] L. Regnault, Les Pères du désert à travers leurs apophtegmes, Solesmes 1987, w: Vox Patrum 18 (1990) 384-387.

1992
[tłum.] Anonim z rękopisu z Eskorialu (VII w.?), Modlitwa nad świecą paschalną, w: Muza Chrześcijańska, t.II, Poezja łacińska starożytna i średniowieczna, opr. M. Starowieyski, Ojcowie Żywi 10, Kraków: Znak 1992, 95-97.
[tłum.] Hymn ku czci Krzyża Świętego, w: Muza Chrześcijańska, t.II, Poezja łacińska starożytna i średniowieczna, opr. M. Starowieyski, Ojcowie Żywi 10, Kraków: Znak 1992, 150-151.
[tłum.] Ubi caritas et amor…, w: Muza Chrześcijańska, t.II, Poezja łacińska starożytna i średniowieczna, opr. M. Starowieyski, Ojcowie Żywi 10, Kraków: Znak 1992, 178-180.
[tłum.] Raban Maur, Modlitwa do Boga, w: Muza Chrześcijańska, t.II, Poezja łacińska starożytna i średniowieczna, opr. M. Starowieyski, Ojcowie Żywi 10, Kraków: Znak 1992, 90-91.
[tłum.] Hroswita z Gandersheim, Modlitwa do Chrystusa, w: Muza Chrześcijańska, t.II, Poezja łacińska starożytna i średniowieczna, opr. M. Starowieyski, Ojcowie Żywi 10, Kraków: Znak 1992, 263-264.
[tłum.] Fulbert z Chartres, Słowik, w: Muza Chrześcijańska, t.II, Poezja łacińska starożytna i średniowieczna, opr. M. Starowieyski, Ojcowie Żywi 10, Kraków: Znak 1992, 265.
[tłum.] Hildegarda z Bingen, O wielki Ojcze…, w: Muza Chrześcijańska, t.II, Poezja łacińska starożytna i średniowieczna, opr. M. Starowieyski, Ojcowie Żywi 10, Kraków: Znak 1992, 315.
[tłum.] Hildegarda z Bingen, O wieczny Boże…, w: Muza Chrześcijańska, t.II, Poezja łacińska starożytna i średniowiecz na, opr. M. Starowieyski, Ojcowie Żywi 10, Kraków: Znak 1992, 315.
[tłum.] O Duchu Świętym, w: Muza Chrześcijańska, t.II, Poezja łacińska starożytna i średniowieczna, opr. M. Starowieyski, Ojcowie Żywi 10, Kraków: Znak 1992, 317-318.
[tłum.] O świętej Maryi (Witaj, Maryjo… ), w: Muza Chrześcijańska, t.II, Poezja łacińska starożytna i średniowieczna, opr. M. Starowieyski, Ojcowie Żywi 10, Kraków: Znak 1992, 318.
[tłum.] O świętej Maryi (O jasna Matko… ), w: Muza Chrześcijańska, t.II, Poezja łacińska starożytna i średniowieczna, opr. M. Starowieyski, Ojcowie Żywi 10, Kraków: Znak 1992, 319.
[tłum.] O świętej Maryi (Wspaniały Klejnocie… ), w: Muza Chrześcijańska, t.II, Poezja łacińska starożytna i średniowieczna, opr. M. Starowieyski, Ojcowie Żywi 10, Kraków: Znak 1992, 319-320.
[tłum.] O świętej Maryi (Różdżko kwitnąca… ), w: Muza Chrześcijańska, t.II, Poezja łacińska starożytna i średniowieczna, opr. M. Starowieyski, Ojcowie Żywi 10, Kraków: Znak 1992, 320.

1993
[rec. krytyczna] T. Korabiewicz, Tajemnica młodości i śmierci Jezusa, Słowo Dziennik Katolicki 86 (25 maja 1993) 4.

1994
[tłum. i opr], Pacjan z Barcelony, Wezwanie do pokuty, Warszawskie Studia Teologiczne 7 (1994) 29-46.

1995
[tłum.] Roman Melodos, Hymn o ofierze Abrahama, w: Muza Chrześcijańska, t.III, Poezja grecka od II do XV w., opr. M. Starowieyski, Ojcowie Żywi 13, Kraków: Znak 1995, 171-179
[tłum. i opr.] Hieronim, Komentarz do Księgi Eklezjastesa, Kraków 1995.
[tłum. i opr.] R. Eleazar ben Hyrkanos, Midrasz o stworzeniu człowieka, W drodze 263 (1995) 74-76.

1996
L’allegoria della storia nell’interpretazione ebraica di Qo 12, 1-8 trasmessa da Girolamo nel „Commentarius in Ecclesiasten”, Cassiodorus 2 (1996) 193-208.
Vá, mangia e bevi! I piaceri della vita dell’Ecclesiaste nell’interpretazione di San Girolamo, Warszawskie Studia Teologiczne 9 (1996) 17-42.
Dzieje Apostolskie i Listy Pawłowe. Synteza zagadnień introdukcyjnych (skrypt dla studentów PWTW, 26 s.).

1997
„Yitron” nelle traduzioni dell’Ecclesiaste di Girolamo, Warszawskie Studia Teologiczne 10 (1997) 31-36.
Grzech Adama i Ewy w midraszowej tradycji Rabbi Eleazara, w: Miłość jest z Boga, Studium ofiarowane ks. prof. dr hab. J. Łachowi, Warszawa 1997, 31-40.
Il Commentarius in Ecclesiasten di Girolamo. Dall’intenzione del testo alle tradizioni interpretative (Ekstrakt dysertacji doktorskiej na Papieskim Instytucie Biblijnym), Roma 1997.
Bardski Krzysztof, dioc. Varsavia, Il Commentarius in Ecclesiasten di Girolamo. Dall’intenzione del testo alle tradizioni interpretative (Mod.: R. P. Maurice Gilbert, S. J (Streszczenie dysertacji doktorskiej na Papieskim Instytucie Biblijnym), Acta Pontificii Instituti Biblici, 10/3 (1996-97) 346-347.
[rec.] Od Ziemi do Ludów. Szerzenie się chrześcijaństwa w pierwszych wiekach, Collectanea Theologica 57/1 (1997) 173-174.
Archeologia biblijna (Skrypt dla studentów ATK, cykl zaoczny, 32 s.).

1998
Patristic Interpretation of the Scripture and Modern Biblical Studies. Methodological Suggestions, Folia Orientalia 34 (1998) 23-29.
Patrystyczna interpretacja Pisma Świętego a współczesna biblistyka. Propozycje metodologiczne, Warszawskie Studia Teologiczne 11 (1998) 117-123.
Vanità delle vanità, tutto è vanità. Il ‘hebel’ dell’Ecclesiaste nell’interpretazione di Girolamo, Collectanea Theologica, Fasciculus Specialis (1998) 39-81.
Miasto na zboczach Kaukazu, Przegląd Katolicki 39 (27 września 1988) 20.

1999
’Nie ma już żyda, ani poganina…’. Pojednanie w Starym i Nowym Testamencie, Wiadomości KAI 8, 362 (1999) 17-18.
Księga Koheleta w przekładach św. Hieronima. Diachroniczne aspekty pracy translacyjnej, Collectanea Theologica 69/1 (1999) 33-46.
He koinē dialektos. Podręcznik do nauki języka greckiego Nowego Testamentu, Warszawa: Vocatio 1999.
Trzykrotnie zapleciony sznur Eklezjastesa (Koh 4, 12b) i jego symbolika w tradycji Izraela i Kościoła, Scriptura Sacra 3 (1999) 5-44
[rec.] Dwunastu. Pseudo Abdiasza Historie Apostolskie, tł. [z jęz. łac.] E. Nowak, M. Starowieyski, oprac. M. Starowieyski, Kraków: WAM 1995, s. 469 [Ojcowie Żywi 11], w: Scriptura Sacra 3 (1999) 199-200.
[rec.] Do Ziemi Świętej. Najstarsze opisy pielgrzymek do Ziemi Świętej (IV-VIII w.), tł. i opr. P. Iwaszkiewicz, Kraków: WAM 1996, s. 375 [Ojcowie Żywi 13], w: Scriptura Sacra 3 (1999) 200.
[rec.] Nerses Sznorhali, Jezus, Syn jedyny Ojca i inne poematy, tł. i opr. M. Starowieyski, Kraków: WAM 1998, s. 222 [Ojcowie Żywi 14], w: Scriptura Sacra 3 (1999) 200-201.
[rec.] M. Starowieyski, Barwny świat apokryfów, Poznań: Księgarnia św. Wojciecha 1998, 47s. [Xenia Posnanensia, series altera, wykł. 3] w: Scriptura Sacra 3 (1999) 198-199.
Abraham – tajemnica ojcostwa, Ojcowie Żywi 16, Kraków: WAM 1999.
[rec.] Zeitschriften und Bücherschau: R. Gryson u.a., Comentaires de Jérôme sur le Prophète Isaie, t.1-4, Vetus Latina. Die Reste der Altlateinischen Bibel. Aus der Geschichte der Lateinischen Bibel 23, 27, 30, 35, Freiburg: Verlag Herder 1993-1998, w: Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft 111.3 (1999) 457-458.
Strukturyzacja Księgi Koheleta. Uwagi na marginesie przekładu, w: Mów, Panie, bo słucha sługa twój. Księga pamiątkowa dla ks. prof. Ryszarda Rubinkiewicza SDB w 60. Rocznicę urodzin, zebrał i opr. W. Chrostowski, Warszawa 1999, 29-49.
Kontemplacja Ojca w tajemnicy Syna. Figura Boga Ojca w symbolice relacji trynitarnych w interpretacji Księgi Rodzaju Ruperta z Deutz na tle egzegezy patrystycznej i średniowiecznej, w: Ty, Panie, jesteś naszym Ojcem (Iz 64,7) Biblia o Bogu Ojcu, pr. zb. pod red. F. Mickiewicza, J. Warzechy, Rozprawy i Studia Biblijne 5, Warszawa 1999, 230-259.
[rec.] P. Briks, Podręczny słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu, Prymasowska Seria Biblijna, Warszawa: Vocatio 1999, w: Studia Lovicensia 1 (1999) 293.
Poemat pierwszy Pieśni nad Pieśniami (Pnp 1,2-2,7) w interpretacji tradycji chrześcijańskiej przekazanej przez Alkuina, Warszawskie Studia Teologiczne 13 (1999) 11-20 .
Panie, daj nam poznać Pisma, Dzień Pański 13 (18 kwietnia 1999) s.4.
Komu niepotrzebny jest lekarz?, Przegląd Katolicki 10 (681) 6 czerwca 1999, s. 2.
Przybliżyło się Królestwo Niebieskie, Przegląd Katolicki 11 (682) 13 czerwca 1999, s. 2.
Kto przyzna się do mnie przed ludźmi…, Przegląd Katolicki 12 (683) 20 czerwca 1999, s. 2.
Stracić życie dla Jezusa, Przegląd Katolicki 13 (684) 27 czerwca 1999, s. 2.
Mądrość Bożego dziecka, Przegląd Katolicki 14 (685) 4 lipca 1999, s. 2.
Siewca z Nowego Światu, Przegląd Katolicki 15 (686) 11 lipca 1999, s. 2.
Czym różni się kąkol od pszenicy? , Przegląd Katolicki 16 (687) 18 lipca 1999, s. 2.
Gdzie szukać roli z ukrytym skarbem? , Przegląd Katolicki 17 (688) 25 lipca 1999, s. 2.
Nie potrzebują odchodzić… , Przegląd Katolicki 18 (689) 1 sierpnia 1999, s. 2.
Jezioro, drugi brzeg i nawałnica, Przegląd Katolicki 19 (690) 8 sierpnia 1999, s. 2.
Maryja – ikona Kościoła, Przegląd Katolicki 20 (691) 15 sierpnia 1999, s. 2.
Moc wędrującego Kościoła, Przegląd Katolicki 21 (692) 22 sierpnia 1999, s. 2.
Myślenie o tym, co Boże, Przegląd Katolicki 22 (693) 29 sierpnia 1999, s. 2.
Wspólnota i oblubienica, Przegląd Katolicki 23 (694) 5 września 1999, s. 2.
Siedemdziesiąt siedem razy, Przegląd Katolicki 24 (695) 12 września 1999, s. 2.
Bezrobotni Bożej winnicy, Przegląd Katolicki 25 (696) 19 września 1999, s. 2.
Czyn, jakim jest wiara, Przegląd Katolicki 26 (697) 26 września 1999, s. 2.
Obietnica czy przestroga , Przegląd Katolicki 27 (698) 3 października 1999, s. 2.
Uczta może poczekać.. , Przegląd Katolicki 28 (699) 10 października 1999, s. 2.
Czyj to obraz i napis?, Przegląd Katolicki 29 (700) 17 października 1999, s. 2.
Dwa oblicza jednego przykazania, Przegląd Katolicki 30 (701) 24 października 1999, s. 2.
Czyżbyś był moim bratem?, Przegląd Katolicki 31 (702) 31 października 1999, s. 2.
Chrystus spóźnia się, Przegląd Katolicki 32 (703) 7 listopada 1999, s. 2.
Zdewaluowany talent, Przegląd Katolicki 33 (704) 14 listopada 1999, s. 2.
Nagi i głodny Król.. , Przegląd Katolicki 34 (705) 21 listopada 1999, s. 2.
by nie zastał was śpiących, Przegląd Katolicki 35 (706) 28 listopada 1999, s. 2.
Janowe zanurzenie w nadziei, Przegląd Katolicki 36 (707) 5 grudnia 1999, s. 2.
Chrystus przechodzi po kładce…, Przegląd Katolicki 37 (708) 12 grudnia 1999, s. 2.
Według twego słowa, Przegląd Katolicki 38-39 (709-710) 19-26 grudnia 1999, s. 4.
Nadzieja starca Symeona, Przegląd Katolicki 38-39 (709-710) 19-26 grudnia 1999, s. 5.

2000
[tłum. i opr.] Pacjan z Barcelony, Dzieła (Katecheza chrzcielna, Zachęta do pokuty, Listy do Symproniana), Biblioteka Ojców Kościoła 11, Kraków: wydawnictwo „m” 2000.
[tłum.] Olivier Artus, Lb 20,1-13 a kompozycja Pięcioksięgu, Studia Theologica Varsaviensia 38/2 (2000) 190-198.
Świątynia Salomona w Targumie do Pieśni nad Pieśniami 3,7-5,1, Collectanea Theologica 70, 2 (2000) 79-92.
He koinē dialektos. Język grecki Nowego Testamentu. Podręcznik, Warszawa: Vocatio 2000 (wyd. 2 poprawione i uzupełnione podręcznika z r. 1999).
[red. naukowa K. Bardski, W. Chrostowski] C. S. Keener, Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, Prymasowska Seria Biblijna, Warszawa: Vocatio 2000.
[wstęp oraz udział w zespole tłumaczącym i redagującym] Ewangelia według św. Łukasza, Przekład ekumeniczny na 2000-lecie chrześcijaństwa, Warszawa: Towarzystwo Biblijne w Polsce 2000.
Jezus sługa wszystkich, Dzień Pański 47 (24 września 2000) s.1.
Słowo rozbiło swój namiot, Przegląd Katolicki 1 (711) 2 stycznia 2000, s. 2.
Uświęcony żywioł, Przegląd Katolicki 2 (712) 9 stycznia 2000, s. 2.
Około godziny dziesiątej, Przegląd Katolicki 3 (713) 16 stycznia 2000, s. 2.
Pałeczka Ewangelii, Przegląd Katolicki 4 (714) 23 stycznia 2000, s. 2.
Strategia szatana, Przegląd Katolicki 5 (715) 30 stycznia 2000, s. 2.
Ora et labora, Przegląd Katolicki 6 (716) 6 lutego 2000, s. 2.
Tajemnica wyrozumiałości, Przegląd Katolicki 7 (717) 13 lutego 2000, s. 2.
Dziurawy dom Jezusa, Przegląd Katolicki 8 (718) 20 lutego 2000, s. 2.
Bukłaki pełne miłości, Przegląd Katolicki 9 (719) 27 lutego 2000, s. 2.
Trzydzieści dziewięć zakazów, Przegląd Katolicki 10 (720) 5 marca 2000, s. 2.
Soczewka Wielkiego Postu, Przegląd Katolicki 11 (721) 12 marca 2000, s. 2.
Czas stawiania namiotów, Przegląd Katolicki 12 (722) 19 marca 2000, s. 2.
Zazdrosna miłość Jezusa, Przegląd Katolicki 13 (723) 26 marca 2000, s. 2.
Jezusowe graffiti, Przegląd Katolicki 14 (724) 2 kwietnia 2000, s. 2.
Pęknięte ziarenko, Przegląd Katolicki 15 (725) 9 kwietnia 2000, s. 2.
Trzeci aktor, Przegląd Katolicki 16 (726) 16 kwietnia 2000, s. 2.
Niepotrzebne wonności? , Przegląd Katolicki 17 (727) 23 kwietnia 2000, s. 2.
Wierzący, którzy nie wierzą, Przegląd Katolicki 18 (728) 30 kwietnia 2000, s. 2.
Niewierzący z radości? , Przegląd Katolicki 19 (729) 7 maja 2000, s. 2.
Ryzyko Dobrego Pasterza, Przegląd Katolicki 20 (730) 14 maja 2000, s. 2.

2001
Eschatologia mesjańska w targumie do Pieśni nad Pieśniami 7,12-8,14, w: Duch i Oblubienica mówią: „Przyjdź”. Księga pamiątkowa dla Ojca Profesora Augustyna Jankowskiego w 85. rocznicę urodzin, zebrał i opr. W. Chrostowski, Vocatio, Warszawa 2001, 47-58.
[konsultacja naukowa] R. E. Brown, J. A. Fitzmyer, R. E. Murphy, Katolicki Komentarz Biblijny, redakcja naukowa wyd. pol. W. Chrostowski, Warszawa: Vocatio 2001.
[tłum. i opr.] Mądrość Syracha (Eklezjastyk), w: R. E. Brown, J. A. Fitzmyer, R. E. Murphy, Katolicki Komentarz Biblijny, redakcja naukowa wyd. pol. W. Chrostowski, Warszawa: Vocatio 2001, 573-592
Słowo wstępne, w: G. Deiana, A. Spreafico, Wprowadzenie do hebrajszczyzny biblijnej, opr. wersji polskiej: S. Bazyliński, Warszawa: Towarzystwo Biblijne w Polsce 2001, XIX-XX
[tłum.] List do Efezjan, w: Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. Przekład ekumeniczny na trzecie tysiąclecie, Warszawa: Towarzystwo Biblijne w Polsce 2001, 437-447.
[tłum. i opr.] Wstęp do Listu do Efezjan, w: Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. Przekład ekumeniczny na trzecie tysiąclecie, Warszawa: Towarzystwo Biblijne w Polsce 2001, 435-436 (na podstawie: La Bibbia in lingua corrente, Roma: Alleanza Biblica Universale 2000, 298-299).
Gen 22,1-14. Les intuitions paralèlles des traditions juive et chrétienne dans le dialogue creative entre le texte biblique et la communauté de foi, Collectanea Theologica, Fasciculus Specialis (2001) 5-13.
Ekumeniczny przekład Pisma Świętego i projekt Edycji Św. Pawła. Metodyka i dylematy współczesnych tłumaczeń Biblii, w: Żywe jest Słowo Boże i skuteczne, księga pamiątkowa dla B. Wodeckiego, zebrał i opr. W. Chrostowski, Warszawa: Vocatio 2001.
Morwa i ziarnko gorczycy, Dzień Pański 48 (7 października 2001) s.1.
Niewola babilońska w interpretacji Targumu do Pieśni nad Pieśniami 5,2-6,1, Studia Loviciensia 3 (2001) 25-39.

2002
Chrystus jako Zbawiciel w alegoryczno-symbolicznej interpretacji epizodu o uciszeniu burzy (Mt 8,23-27; Mk 4,35-5,1; Łk 8,22-26), Verbum Vitae 1 (2002) 201-226
’Daj mi usłyszeć twój głos!’ Wezwanie do zwiastowania Ewangelii w wybranych alegoriach Pieśni nad Pieśniami, Verbum Vitae 2 (2002) 225-241.
[rec.] Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. Przekład ekumeniczny na trzecie tysiąclecie, Warszawa: Towarzystwo Biblijne w Polsce 2001, w: Pastores 16,3 (2002) 173-174 (recenzja).
Tajemnica pokory mędrca. Tekst i struktura literacka Syr 3,17-24, w: Kamieniem węgielnym jest Chrystus, Księga pamiątkowa dla uczczenia 75 rocznicy urodzin bp Kazimierza Romaniuka, Biblioteka Roczników Teologicznych Warszawsko-Praskich 1, Warszawa: Apostolicum 2002, 28-44.
Komu niepotrzebny jest lekarz, Dzień Pański 30 (9 czerwca 2002) s.1 = Przegląd Katolicki 10 (681) 6 czerwca 1999, s. 2.

2003
[wstęp, przekład i komentarz] Pieśń nad Pieśniami, Warszawa: Towarzystwo Biblijne w Polsce 2003.
Teksty z tradycji hebrajskich dotyczących Jezusa, w: Apokryfy Nowego Testamentu. Ewangelie Apokryficzne, red. M. Starowieyski, Kraków: WAM 2003, t.1, 163-169.
Hieronim, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, pr. zb., Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2003, t.4, s.435-437.
Naśladowanie Jezusa w miłości do Kościoła, Pastores 21,4 (2003) 7-16.
Chleb życia, Dzień Pański 37 (27 lipca 2003) s.1.
Patrystyczna egzegeza alegoryczna – użycie czy nadużycie tekstu biblijnego? Vox Patrum 23, 44-45 (2003) 49-64.

2004
Pokarm i napój miłości. Symbolizm w ponaddosłownej interpretacji Biblii w tradycji Kościoła, Rozprawy i Studia Biblijne 16, Vocatio: Warszawa 2004, s. 424.
Stągwie napełnione nadzieją, Dzień Pański 4 (18 stycznia 2004) s.1.
Zwiastowanie św. Józefowi, Dzień Pański 59 (19 grudnia 2004) s.1.
L’exégèse allégorique des Pères de l’Église est-elle encore valable aujourd’hui?, Collectanea Theologica 74 (fasciculus specialis 2004) 63-68.
Samotność Ukrzyżowanego, Pastores 25,4 (2004) 7-15.
„Napoję cię winem korzennym, moszczem z granatów” (Pnp 8,2b). Pragnienie Oblubieńca w świetle starożytnych i średniowiecznych komentarzy do Pieśni nad Pieśniami, Verbum Vitae 5 (2004) 145-169.
Ideał egzegety w świetle XII-wiecznych komentarzy do Pnp 4,2 i 6,5, w: Słowo pojednania. Księga Pamiątkowa z okazji siedemdziesiątych urodzin Księdza Michała Czajkowskiego, red. J. Warzecha, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2004, 97-103.
Intencja tekstu a sens ponaddosłowny. Uwagi na marginesie artykułu ks. Piotra Klimka pt. Powołanie Jeremiasza (Jr 1,4-10) w Pierwszej Homilii o Księdze Jeremiasza Orygenesa, Warszawskie Studia Teologiczne 17 (2004) 42-44. Wydane w 2005.

2005
Święty wicher, Dzień Pański 24 (15 maja 2005) s.1.
Czy masz serce niemowlęcia? Dzień Pański 34 (3 lipca 2005) s.1.
Jezus potrzebuje namiotu, Dzień Pański 9 (20 lutego 2005) s.1.
Biblia sakramentem miłości Boga i Kościoła, Verbum Vitae 7 (2005) 201-214.
Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Opracował Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa 2005 (K. Bardski: rewizja przekładu)
Język Grecki Nowego Testamentu. Podręcznik, Vocatio, Warszawa 2005, wyd. 3.
Droga do miłości, Pastores 28/3 (2005) 9-15.
Wczesnochrześcijańskie alegorie Eucharystii w oparciu o teksty starotestamentowe, Warszawskie Studia Teologiczne 18 (2005) 19-23.
W Kościele – poza Kościołem. Alegoryczna eklezjologia biblijna tradycji chrześcijańskiej, Warszawskie Studia Teologiczne 18 (2005) 157-164.

2006
Bieg po wiarę, Dzień Pański 19 (16 kwietnia 2006) s.1.
Ukryty Kościół, Dzień Pański 47 (1 października 2006) s.1.
Pronoia: Filologiczny przyczynek do biblijnej teologii Opatrzności Bożej, w: “Bóg jest miłością” (1J 4,16). Studia dla Księdza Profesora Józefa Kudasiewicza w 80. rocznicę urodzin, red. W. Chrostowski, Rozprawy I Studia Biblijne 25, Vocatio, Warszawa 2006, s. 45-55.
Pequddah i episkope: w poszukiwaniu biblijnej terminologii dla Bożej Opatrzności, Warszawskie Studia Teologiczne 19 (2006) 65-82.
Zdumienie i zachwyt, Pastores 32/3 (2006) 19-28.
Chrystus – król i sługa, Pastores 31/2 (2006) 9-15.
[rec.] J. H. Walton, V. H. Matthews, M. W. Chavalas, Komentarz historyczno-kulturowy do Biblii Hebrajskiej, Vocatio 2005, w: Warszawskie Studia Teologiczne 19 (2006) 389-390.
[rec.] R. J. Coggins, J. L. Houlden, Słownik hermeneutyki biblijnej, Vocatio 2005, w: Warszawskie Studia Teologiczne 19 (2006) 390-391.
[rec.] J. Lemański, Od manny na pustyni do manny ukrytej. Rozwój tradycji o mannie w Starym i Nowym Testamencie, Szczecin 2006, w: Warszawskie Studia Teologiczne 19 (2006) 391-393.
Neo-Wulgata a tłumaczenie św. Hieronima, w: Ioannes Paulus II – in memoriam. Księga pamiątkowa Stowarzyszenia Biblistów Polskich ku czci Ojca Świetego Jana Pawła II, red. W. Chrostowski, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2006, s. 15-26.
Izreal i nawrócenie narodów pogańskich w symbolach biblijnych starożytnego chrześcijaństwa, Verbum Vitae 10 (2006) 157-172.

2007
Słowo oczyma Gołębicy. Metodologia symboliczno-alegorycznej interpretacji Biblii oraz jej teologiczne i duszpasterskie zastosowanie. Rozprawy Naukowe 3, WAW: Warszawa 2007. 298 s.
Rany Zmartwychwstałego, Pastores 35/2 (2007), 22-28.
Paradygmat liturgiczny uczniów idących do Emaus (Łk 24,13-35), Warszawskie Studia Pastoralne 5 (2007) 135-144.
Muza Łacińska. Antologia poezji wczesnochrześcijańskiej i średniowiecznej, opr. M. Starowieyski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich: Wrocław-Warszawa-Kraków 2007, seria 2, nr. 255 (K Bardski, przekłady ss. 160-161,199-202,211-213,303-308,375-380,547-548.
„Clavis” Pseudo-Melitona z Sardes. Wczesnośredniowieczny słownik ponaddosłownej symboliki biblijnej, Warszawskie Studia Teologiczne 20/1 (2007) 95-101.
Song of Songs: from the Fathers of the Church to Mother Theresa of Calcutta, Warszawskie Studia Teologiczne. Miscellanea Partistica M. Starowieyski oblata, 20/2 (2007) 17-22.
Tramping, czyli gdzie cię nogi poniosą, Pastores 36/3 (2007) 167-170.
A. Vanhoye, Kapłaństwo Nowego Przymierza, Bernardinun: Pelplin 2007 [korekta merytoryczna].
Wybrane motywy literackie księgi Ezechiela w biblijnej symbolice wczesnego chrześcijaństwa, Collectanea Theologica 4 (2007) 157-163.
Kapłaństwo ministerialne w biblijnej symbolice tradycji chrześcijańskiej, Verbum Vitae 12 (2007) 147-160.

2008
[wywiad] Biblia jak partytura, Niedziela 9/51 (02.03.2008) s. II.
„Sod” jako tajemnica Bożej Opatrzności, w: Przybliżyło się Królestwo Boże, Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Romana Bartnickiego w 65. rocznicę urodzin, red. W. Chrostowski, Warszawa 2008, 74-83.
Ewangeliczne powołania, Pastores 41/4 (2008) 66-72.
Tłumaczenie ksiąg: Księga Wyjścia (z hebrajskiego), Księga Mądrości (z greckiego) oraz rewizja przekładu, w: Pismo święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Edycja św. Pawła: Częstochowa 2008.
Tłumaczenie ksiąg: Księga Koheleta, Pieśń nad Pieśniami, w: Pismo Święte Starego Testamentu. Księgi Dydaktyczne. Przekład Ekumeniczny, Towarzystwo Biblijne w Polsce: Warszawa 2008.
Uczeń Chrystusa – głosiciel Ewangelii. Obrazy biblijne w starożytnych i średniowiecznych interpretacjach. Warszawskie Studia Teologiczne 21 (2008) 53-58.
Duchowa interpretacja Pieśni nad Pieśniami w tradycji żydowskiej i chrześcijańskiej, Collectanea Theologica 78/4 (2008) 105-112.

2009
Opatrzność Boża w Biblii, w: Miniatury Ewangeliczne. Księga pamiątkowa na stulecie urodzin siostry Joanny Lossow (1908-2005), Adam: Warszawa 2009, 140-149.
Biblia, Tora, Koran razem, Gazeta Wyborcza, 8.04.2009, s.21.
Dotrzeć do zamysłu Bożego, Pastores 44/3 (2009) 92-100 (wywiad).
W biblijnej szkole miłości, w: Bądźmy świadkami miłości, pod red. S. Stułkowskiego, Wyd. św. Wojciecha: Poznań 2009, 164-175.
Symbol – ikona tajemnicy, Verbum Vitae 16 (2009) 201-210.
Poemat o czasie właściwym (Koh 3,1-8) w starożytnej interpretacji judaistycznej i chrzescijańskiej, w: Jak śmierć potężna jest miłość (Pnp 8,6), księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Juliana Warzechy SAC (1944-2009), red. W. Chrostowski, Apostolicum: Ząbki 2009, 25-32.
Metodologia ćwiczeń na tekście biblijnym, Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich 6 (2009) 369-376.
Stworzenie kobiety (Rdz 2,18-25) jako wczesnochrześcijańska alegoria narodzin Kościoła, w: Ewangelia o Królestwie, Scripturae Lumen 1 (2009) 283-290.
Prawda o Bożym Narodzeniu. Z ks. prof. Krzysztofem Bardskim, biblistą, wykładowcą UKSW, rozmawia Irena Świerdzewska, Idziemy, 27 grudnia 2009, s.18-19.
Księga Tobiasza w interpretacji chrześcijańskiej, Collectanea Theologica 79/4 (2009) 47-58.
Niewiasta Apokaliptyczna, w: Encyklopedia Katolicka, t.13, Towarzystwo Naukowe KUL: Lublin 2009, 1241-1243.

2010
W kręgu symboli biblijnych, Wyd. Petrus: Kraków 2010, 136 s.
Erotyk czy pieść duchowa?, Biblia krok po kroku 7 (luty 2010) s.17-19.
Proroctwo w Biblii, Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym 1/106 (2010) s.5-13.
Proroctwo w tradycji Kościoła, Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym 1/106 (2010) s.14-19.
[Słowo wstępne] w: A. Lang, Pismo święte w przekładach Eugeniusza Dąbrowskiego (1901-1970), Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT: Warszawa 2010, s.5.
Podróże św. Pawła (gra planszowa), Vocatio: Warszawa 2010.
Pieśń nad Pieśniami, w: Pisma. Przekład interlinearny z kodami gramatycznymi, transliteracją i indeksem słów hebrajskich i aramejskich, opracowanie i wstęp A. Kuśmirek, Vocatio: Warszawa 2010, s.454-469.
Biblia łacińska i jej wpływ na literaturę, w: Biblia w kontekście kultur, Studia Nauk Teologicznych PAN, t.4, Wydawnictwo KUL: Lublin 2009, 37-53.
Kapłaństwo ministerialne w biblijnej symbolice teriomorficznej starożytności i średniowiecza, Verbum Vitae 17 (2010) 303-314.
Starotestamentalna typologia zmartwychwstania, w: Zmartwychwstał prawdziwie, Scripturae Lumen 2 (2010) 275-282.
[Redakcja naukowa wydania polskiego] Słownik teologii św. Pawła, red. G.F. Hawthorne, R.P. Martin, D.G. Reid, Vocatio: Warszawa 2010, 1020 s.
Oblubieniec, w: Encyklopedia Katolicka, Towarzystwo Naukowe KUL: Lublin 2010, t.14, 193-194.
Oblubienica, w: Encyklopedia Katolicka, Towarzystwo Naukowe KUL: Lublin 2010, t.14, 194-195.
Pacjan, w: Encyklopedia Katolicka, Towarzystwo Naukowe KUL: Lublin 2010, t.14, 1091.
„Hifil divinum” – gramatyczna sugestia dla teologicznej refleksji nad Bożą Opatrznością, Studia Theologica Varsaviensia 48/2 (2010) 31-44.

ks. dr hab. Krzysztof Bardski, prof. UKSW
Warszawa, 23 maja 2011 r.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>