2002

2002
01-Chrystus jako Zbawiciel w alegoryczno-symbolicznej interpretacji epizodu o uciszeniu burzy (Mt 8,23-27; Mk 4,35-5,1; Łk 8,22-26), Verbum Vitae 1 (2002) 201-226
02-’Daj mi usłyszeć twój głos!’ Wezwanie do zwiastowania Ewangelii w wybranych alegoriach Pieśni nad Pieśniami, Verbum Vitae 2 (2002) 225-241.
03-[rec.] Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. Przekład ekumeniczny na trzecie tysiąclecie, Warszawa: Towarzystwo Biblijne w Polsce 2001, w: Pastores 16,3 (2002) 173-174 (recenzja).
04-Tajemnica pokory mędrca. Tekst i struktura literacka Syr 3,17-24, w: Kamieniem węgielnym jest Chrystus, Księga pamiątkowa dla uczczenia 75 rocznicy urodzin bp Kazimierza Romaniuka, Biblioteka Roczników Teologicznych Warszawsko-Praskich 1, Warszawa: Apostolicum 2002, 28-44.
05-Komu niepotrzebny jest lekarz, Dzień Pański 30 (9 czerwca 2002) s.1 = Przegląd Katolicki 10 (681) 6 czerwca 1999, s. 2.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>