2011

01-Lektyka Salomona. Biblia-symbol-interpretacja, Rozprawy naukowe 6, WAW: Warszawa 2011, 486 s.

02-Pieśń nad Pieśniami, w: Encyklopedia Katolicka, Towarzystwo Naukowe KUL: Lublin 2011, t.15, 533-535.

03-Biblia a popkultura, Katecheta 7-8/55 (2011) 63-67.

04-Wolbero ze św. Pantaleona, zapomniany komentator Pieśni nad Pieśniami. Symboliczno-alegoryczna interpretacja Pnp 3,6-11 z perspektywy hermeneutyki wiary, w: Nie wstydzę się Ewangelii. Księga pamiątkowa dla Biskupa Profesora Zbigniewa Kiernikowskiego w 65. rocznicę urodzin, red. W. Chrostowski, Stowarzyszenie Biblistów Polskich: Warszawa 2011, 45-54.

05-„Kim jest ta, która wstępuje przez pustynię?” Symboliczno-alegoryczna interpretacja Pnp 3,6-11 Honoriusza z Autun, w: Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznice urodzin, red. B. Strzałkowska, Stowarzyszenie Biblistów Polskich: Warszawa 2011, t.2, 601-610.

06-Misterium krzyża w symboliczno-alegorycznych interpretacjach wybranych motywów biblijnych, w: Krzyż Twój wielbimy, Scripturae Lumen 3 (20911) 101-117.

07-Misterium paschalne w symboliczno-alegorycznych interpretacjach wybranych motywów biblijnych, Communio 2/174, r.31 (2011) 7-25.

08-Sugestie moralne w symboliczno-alegorycznej interpretacji Biblii w tradycji Kościoła: przykazania miłości Boga i bliźniego, w: Moralność objawiona w Biblii, red. W. Pikor, Analecta Biblica Lublinensia 7, Lublin 2011, 215-227.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>