2020

1. Duch Święty jako żywioły natury w symbolicznych interpretacjach Starego Testamentu w tradycji łacińskiej, Verbum Vitae 37/1 (2020) 185-199.

2. Hermeneutical Introduction to Allegoriae in universam Sacram Scripturam by Pseudo-Garnier of Langres; Critical Edition, Polish and English Translation, Wrocławski Przegląd Teologiczny 28/1 (2020) 23-44.

3. Krzysztof Bardski, Małgorzata Piotrkowska-Dańkowska, Dwugłos o „Pieśni nad pieśniami”, Petrus: Kraków 2020, 310s, ISBN 978-83-7720-542-6.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>