2004

2004
01-Pokarm i napój miłości. Symbolizm w ponaddosłownej interpretacji Biblii w tradycji Kościoła, Rozprawy i Studia Biblijne 16, Vocatio: Warszawa 2004, s. 424.
02-Stągwie napełnione nadzieją, Dzień Pański 4 (18 stycznia 2004) s.1.
03-Zwiastowanie św. Józefowi, Dzień Pański 59 (19 grudnia 2004) s.1.
04-L’exégčse allégorique des Pčres de l’Église est-elle encore valable aujourd’hui?, Collectanea Theologica 74 (fasciculus specialis 2004) 63-68.
05-Samotność Ukrzyżowanego, Pastores 25,4 (2004) 7-15.
06-„Napoję cię winem korzennym, moszczem z granatów” (Pnp 8,2b). Pragnienie Oblubieńca w świetle starożytnych i średniowiecznych komentarzy do Pieśni nad Pieśniami, Verbum Vitae 5 (2004) 145-169.
07-Ideał egzegety w świetle XII-wiecznych komentarzy do Pnp 4,2 i 6,5, w: Słowo pojednania. Księga Pamiątkowa z okazji siedemdziesiątych urodzin Księdza Michała Czajkowskiego, red. J. Warzecha, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2004, 97-103.
08-Intencja tekstu a sens ponaddosłowny. Uwagi na marginesie artykułu ks. Piotra Klimka pt. Powołanie Jeremiasza (Jr 1,4-10) w Pierwszej Homilii o Księdze Jeremiasza Orygenesa, Warszawskie Studia Teologiczne 17 (2004) 42-44. Wydane w 2005.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>